AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE

Az egyesület hatályos alapszabályában tevékenysége céljaként a következőket határozta meg:
 • képviseli és koordinálja az egyesület tagjainak érdekeit, amelynek keretében érdekegyeztetés végez és érdekképviseletet vállal:
  1. az ügynöki tevékenységet igénybevevő hitelintézet, a felügyeletet ellátó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete előtt valamint
  2. a pénzváltók, a hitel- és pénzkölcsön-nyújtók tevékenységét érintő kérdésekben jogszabályok kibocsátására jogosított kormányzati szervek előtt;
  3. További cél a pénzváltás, mint szakma jó hírének védelme;
 • felkérésre részvétel a pénzügyi szolgáltatást közvetítő pénzváltókra vonatkozó jogszabályok véleményezésében;
 • fórum biztosítása szakmai kérdések megvitatására, közös álláspont kialakítására, módszertani kérdések egyeztetésére;
 • a pénzváltó tevékenységet végzők oktatása, képességfejlesztése, ismeretterjesztés, rendszeres tájékoztatás az egyesület tagjait érintő jogszabályokról;
 • fogyasztóvédelem, fellépés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél a pénzváltásról, a hitel- és pénzkölcsön-nyújtásról szóló jogszabályokat sértő kiemelt közvetítőkkel szemben;
 • kapcsolattartás és együttműködés a pénzügyi ágazathoz tartozó más érdek-képviseleti szervezetekkel.
Az egyesület képességfejlesztés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem közhasznú tevékenységet folytat.